Spedice v oblasti vnitrostátní dopravy

Předmět činnosti
Spedice, která ke své činnosti využívá služeb nákladní automobilové dopravy, představuje tradiční a spolehlivé řešení pro přepravu zásilek na celém území České republiky. Speditérské firmy přepravují běžné suroviny, a to včetně sypkých materiálů, jako je například písek. Dalším předmětem jejich činnosti je expresní doprava zásilek, kterou realizují prostřednictvím svých operativních dodávkových vozů. Výhodou vnitrostátní spedice je velmi husté pokrytí logistickými terminály.   

Služby speditérů
Pokud se rozhodnete využít služeb spedice, můžete si v katalogu firem vybrat z mnoha speditérů. Komunikace probíhá buď telefonicky, faxem, anebo na základě on-line formuláře. Po jeho odeslání obdržíte cenovou kalkulaci pro Váš náklad, provedete srovnání cenových nabídek a na jejím základě si vyberete tu nejpříznivější z nich.